سوالات میان ترم هوش مصنوعی استاد صبری

با احترام
سوالات میان ترم هوش مصنوعی(هر دو مشخصه) به پیوست ارسال می گردد.
quiz1

quiz2

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.