***اطلاعیه بسیار مهم — تغییرات چارت گروه کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

دانشجویان گرامی گروه کارشناسی ناپیوسته توجه نمایند:

*** برای کلیه دانشجویان ورودی های ۹۵ و بعد از آن (دارای هر مدرک کاردانی، ازجمله کاردانی ناپیوسته کامپیوتر) درس جبرانی مدارمنطقی اجباری بوده و پیش نیاز درس معماری کامپیوتر می‌باشد (کلیه دانشجویان موظف به گذراندن این درس هستند).

*** چارت دانشجویان ورودی ۹۴ و قبل از آن تغییری نکرده است.

لازم است در انتخاب واحد این نکات را مد نظر داشته باشید.

چارت جدید روی سایت دانشگاه (دانشکده فنی مهندسی،‌گروه کامپیوتر)‌در دسترس می‌باشد (چارت ورودیهای ۹۴ و قبل از آنچارت ورودیهای ۹۵ و بعد از آن).

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.