***اطلاعیه مهم – یادآوری مجدد تغییر چارت کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان محترم گروه کارشناسی ناپیوسته توجه نمایند: چارت تحصیلی فقط برای ورودیهای ۹۵ تغییر کرده است و درس مدار منطقی علاوه بر زبان ماشین و اسمبلی پیش نیاز درس معماری کامپیوتر می باشد. در انتخاب واحد دقت نمایید.
چارت از سایت واحد، دانشکده فنی مهندسی، گروه کامپیوتر قابل دانلود است (چارت ورودیهای ۹۴ و قبل از آنچارت ورودیهای ۹۵ و بعد از آن)..

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.