جلسه ارائه پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

پروژه :
برای تحویل پروژه لطفا طبق گروه بندی و زمان بندی زیر به گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایید.

گروه اول : روز دوشنبه ۲ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
۱- علی محمدی
۲- الهه سرابی
۳- پریسا نوری
۴- فاطمه ملکی
۵- مسعود نجفی

گروه دوم : روز چهارشنبه ۴ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
۱- همایون احمدیان
۲- فرشاد دری
۳- حسین رضایی
۴- معصومه جزنی

نکته اول: زمان تحویل پروژه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
نکته دوم: برای ارائه پروژه حتما لپ تاپ به همراه داشته باشید.
نکته سوم: تمامی دانشجویان باید گزارش پروژه تحویل دهند. نیازی به چاپ و صحافی گزارش نیست و ارائه آن بر روی CD کفایت می کند.

کارآموزی :
آخرین مهلت تحویل کارآموزی روز شنبه ۳۰ بهمن می باشد. برای تحویل کارآموزی می توانید روزهای زوج از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به  گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایید.

نکته اول: زمان تحویل کارآموزی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
نکته دوم: فرم های شماره ۲ و ۳ و ۴ باید به تایید (مهر و امضا) سرپرست کارآموزی رسیده باشد.
نکته سوم: نیازی به چاپ و صحافی گزارش کارآموزی نیست و ارائه آن بر رویی CD کفایت می کند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.