**فوری فوری** قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته کامپیوتر در خصوص انتخاب واحد

دانشجویان عزیز توجه نمایند که مشخصه های زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده اند. چنانچه دانشجویی در این مشخصه ها ثبت نام کرده، می تواند مشخصه های دیگر همین دروس را در زمان حذف و اضافه انتخاب نماید.

  1. مشخصه ۸۱۰ زبان تخصصی (کلاس بعد از ظهر)
  2. مشخصه ۸۸۵ مدارهای الکتریکی و موازی آن ۹۶۸ (کلاس بعد از ظهر)
  3. مشخصه ۸۹۰ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال (کلاس بعد از ظهر)
  4. مشخصه ۹۰۶ سیگنالها و سیستمها (کلاس ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۳۰)
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.