آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۶-۹۵ استاد ولی زاده

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس پروژه و کاراموزی را در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با استاد ولی زاده اخذ نموده و تاکنون گزارش خود را تحویل نداده اند، می رساند که آخرین مهلت تحویل پروژه و کاراموزی روز شنبه ۱۴ / ۱۲ / ۹۵ ساعت ۳۰ / ۱۱ الی ۳۰ / ۱۲ در دفتر مدیران گروه کامپیوتر واقع در طبقه اول دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود. جهت تحویل موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
۱) نسخه قابل اجرای پروژه و گزارش پایان نامه و کاراموزی را (به صورت word و pdf) بر روی cd آماده نمایید.
۲) حتما لپ تاپ به همراه داشته باشید.
۳) دانشجویان کاراموزی نامه تایید شده پایان کاراموزی مهر و امضا شده توسط شرکت محل کاراموزی و فرمهای کارآموزی را به همراه داشته باشند.
حضور کلیه دانشجویان پروژه و کاراموزی در این جلسه اجباری است و درصورت عدم حضور نمره ناتمام رد خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.