***-قابل دانشجویان ذیل

دانشجویان
۱- وحید پناهی ——- کاردانی کامپیوتر
۲- پریا رضایی فرد ——- کاردانی کامپیوتر
۳- محمدمهدی شریفی ——– کاردانی کامپیوتر
۴- علی زینال زاده —— مهندسی تکنولوژی نرم افزار
جهت تعیین وضعیت کارآموزی روز سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۰ یا چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰ به استاد نیک روان در محل اتاق اساتید دانشکده فنی مراجعه نمایند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.