تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی ترم بهمن (نیمسال ۲-۹۶-۹۵) استاد ولی زاده

تاریخ تحویل گزارش نهایی پروژه و کارآموزی ترم بهمن ۹۵ (نیمسال ۲-۹۶-۹۵) استاد ولی زاده روز یک شنبه هشتم مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح می باشد. جهت اطلاع از محل تحویل در همان روز به اتاق اساتید دانشکده فنی مراجعه فرمایید. جهت تحویل به همراه داشتن لپ تاپ اجباری است. همچنین، نسخه قابل اجرای پروژه و گزارش کارآموزی و پروژه را بر روی CD تحویل نمایید.برای دانشجویان کارآموزی، نامه گواهی اتمام دوره از محل کارآموزی الزامی است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.