تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

سلام. جهت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ روز یکشنبه ۱۵ مرداد از ساعت ۹ الی ۱۲ به گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایید.

نکته اول: این تاریخ آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی است و قابل تمدید نمی باشد.
نکته دوم: دانشجویانی که تمایل دارند زودتر پروژه یا کارآموزی خود را تحویل دهند از طریق ایمیل در تماس باشند.
نکته سوم: جهت ارائه پروژه لطفا حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته چهارم: تحویل گزارش پروژه و کارآموزی بر روی CD کفایت می کند و نیازی به چاپ و صحافی آنها نیست.
نکته پنجم: فرم های ۲ الی ۴ کارآموزی حتما باید به تایید سرپرست  کارآموزی (امضاء و مهر شرکت) رسیده باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.