تحویل پروژه نیمسال دوم۹۶-۹۵ استاد رضا

جهت تحویل نهایی  پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ روز دوشنبه ۹ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۰به دفتر مدیر آموزش مراجعه نمایید.

نکته اول: این تاریخ آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی است و قابل تمدید نمی باشد.
نکته دوم: جهت ارائه پروژه لطفا حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته سوم: تحویل گزارش پروژه و کارآموزی بر روی CD کفایت می کند و نیازی به چاپ و صحافی آنها نیست.
نکته چهارم: نامه تایید کارآموزی حتما باید به تایید سرپرست  کارآموزی (امضاء و مهر شرکت) رسیده باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.