تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

  • افراد زیر هنوز جهت ارائه کارآموزی مراجعه نکرده اند. این افراد می توانند جهت تحویل گزارش و فرم های کارآموزی روز یکشنبه ۲۲ مرداد بین ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ به گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایند. این آخرین اعلان و فرصت تحویل خواهد بود.

۱- حافظ امامی
۲- سهیلا شاهدی
۳- میلاد گلوی

  • افراد زیر جهت ارائه درس پروژه روز یکشنبه ۲۲ مرداد بین ساعت ۱۰ الی ۱۲ به گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایند.

۱- امیرحسین بذرگری
۲- نگین بیات

  • یادآوری: دانشجو سیمین محمدی گزارش کارآموزی خود را از طریق ایمیل تا روز یکشنبه ۲۲ مرداد ارسال نماید.
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.