قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته کامپیوتر در خصوص انتخاب واحد

دانشجویان عزیز توجه فرمایند که تغییرات زیر در لیست دروس کارشناسی پیوسته کامپیوتر انجام گرفت:

  • مشخصه ۸۰۷ زبان تخصصی به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید و دانشجویان ثبت نام شده در آن به مشخصه های ۸۰۸ و ۸۰۹ منتقل شدند. اگر دانشجویی همچنان با این انتقال مشکل دارد در ایام حذف و اضافه به گروه مراجعه نماید.
    • ساعت مشخصه ۹۶۱ اصول طراحی کامپایلرها که برای دانشجویان قدیمی ارائه شده بود به دلیل اشکال فنی به مشخصه ۹۶۰ منتقل شدند. اگر دانشجویی همچنان با این انتقال مشکل دارد در ایام حذف و اضافه به گروه مراجعه نماید.
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.