اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: تشخیص بیماری قلبی با استفاده از تکنیک داده کاوی و طبقه بندی آن  به روش بیز ساده

دانشجو: آقای مهندس میلاد رسولی
استاد راهنما: آقای دکتر باقری
استاد مشاور: خانم دکتر رضا
داور داخلی: آقای دکتر جامعی

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۷/۳۰ ساعت ۱۳
محل تشکیل جلسه دفاع: سالن دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.