تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان – استاد فقیه میرزایی

جهت تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان روز چهارشنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایید.

زمان بندی ارائه پروژه:
گروه اول: ساعت ۱۰ صبح:
۱- مهران فتحی
۲- اشکان میرزایی

گروه دوم: ساعت ۱۱ صبح:
۱- محمد روستانیا
۲- مهدیه صمدی

نکته ۱: این تاریخ آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی است و قابل تمدید نمی باشد.
نکته ۲: جهت ارائه پروژه لطفا حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته ۳: تحویل گزارش پروژه و کارآموزی بر روی CD کفایت می کند و نیازی به چاپ و صحافی آنها نیست.
نکته ۴: فرم های ۲ الی ۴ کارآموزی حتما باید به تایید سرپرست  کارآموزی (امضاء و مهر شرکت) رسیده باشند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.