دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد خوشنویس

مستندات نهایی گزارش کارآموزی/ پایان نامه دانشجویان زیر هنوز به دست من نرسیده است. این دانشجویان نهایتا تا دوشنبه شب (۱۱ دی) وقت دارند فایل نهایی را برای من ایمیل کنند. در غیر این صورت باید به ناچار در نیمسال آینده مجددا با پرداخت شهریه درس پروژه یا کارآموزی را اخذ نمایند.

نیمسال دوم ۹۶-۹۵:
*رضا محمودی (کاردانی – کارآموزی)

نیمسال تابستان ۹۶-۹۵
*علیرضا عباسی (کاردانی – پروژه)
*محمد علی حق شناس (کارشناسی ناپیوسته – کارآموزی)
*مریم جلیلوند (کاردانی – کارآموزی)
*فرهاد صدر (کاردانی – کارآموزی)
* هادی حاجی محمد زاده (کاردانی – کارآموزی)

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.