* مهم – حذف مشخصه ۶۱۵۶ کارشناسی ناپیوسته

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر:
درس طراحی صفحات وب استاد مهربانی با مشخصه ۶۱۵۶ به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف خواهد شد. دانشجویان این مشخصه (بجز دو نفر ذیل)‌ به مشخصه موازی (۶۱۵۷) منتقل شدند. دانشجویان ذیل برای رفع مشکل روز دوشنبه ۱۶ بهمن به گروه مراجعه فرمایند:
۱- آقای رسول قنبری
۲- آقای فرشید مهرتاش
عواقب عدم مراجعه بر عهده خود دانشجویان می باشد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.