قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته کامپیوتر

اطلاعیه شماره ۳:
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسى پیوسته کامپیوتر، در خصوص انتخاب واحد موارد زیر را در نظر داشته باشید:
 
۱- علی رغم تعطیلی دانشگاه در روز ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن ساعت ۱۲، مجدداً دروسی که هر دو مشخصه پر شده باشند، افزایش ظرفیت داده می شوند.
۲- آز منطقی (مربوط به ورودی های قبل از ۹۳) فقط برای دانشجویانی که ترم آخر هستند بصورت حضوری قابل ارایه می باشد.
۳- درس الکترونیک این ترم در واحد شهر قدس ارایه نمی شود. لذا دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند باید در واحد دیگر یا به صورت معرفی به استاد این درس را اخذ نمایند.
۴- آز پایگاه و آز شبکه دیگر افزایش ظرفیت داده نمی شود و فقط برای دانشجویان ترم آخر قابل اخذ می باشد.
 
با تشکر 
محمد صبری
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.