قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته

اطلاعیه شماره ۴:
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسى پیوسته کامپیوتر ورودی ۹۵، در خصوص انتخاب واحد موارد زیر را در نظر داشته باشید:

۱- روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن ساعت ۱۹ و روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ساعت ۹:۳۰ دروسی که هر دو مشخصه پر شده باشند، افزایش ظرفیت داده می شوند.

با تشکر
محمد صبری

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.