درس گرافیک کامپیوتری

اطلاعیه شماره ۵- قابل توجه دانشجویان کارشناسی:
– درس گرافیک کامپیوتری با مشخصه ۵۹۲۵ مربوط به دانشجویان ورودی ۹۳ و بعد از آن می باشد.
– درس گرافیک کامپیوتری ۱ با مشخصه ۶۰۰۸ مربوط به دانشجویان ورودی ۹۲ و قبل از آن می باشد.
در صورت اخذ مشخصه اشتباه درس مذکور توسط گروه حذف خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.