حذف و اضافه مقطع کارشناسی

قابل دانشجویان کارشناسی:
۱- درس زبان تخصصی مشخصه ۶۰۱۱ به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف می گردد. دانشجویان می توانند با مراجعه به گروه در ایام حذف و اضافه مشخصههای ۵۸۱۱ و ۵۸۱۲ را اخذ نمایند.
۲- درس روش و پژوهش مشخصه ۵۸۹۹ به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف می گردد. دانشجویان می توانند با مراجعه به گروه در ایام حذف و اضافه مشخصه ۶۰۱۰ را اخذ نمایند.

زمان حضور مدیر گروه کارشناسی در ایام انتخاب واحد را طبق تقویم بررسی نماید.
دانشجویانی که از طرف گروه با آنها تماس گرفته شده، باید روز یکشنبه ۲۹/۱۱/۹۶ ساعت ۱۴ به گروه مراجعه فرمایند.
تقویم استاد صبری

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.