عدم مراجعه دانشجویان پروژه و کاراموزی ترم مهر استاد ربیعی فر

افراد زیر جهت تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال اول می توانند روز یکشنبه ۱۳ اسفند به ایشان مراجعه نمایند .در صورت عدم تحویل نمره ناتمام لحاظ خواهد شد.

محمد اولیایی
همراز شفیعی
نسترن خزایی
حدیثه رمضانی
شادی نادی
محسن فردوسی زاده

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.