جلسات *توجیهی* پروژه و کارآموزی نیمسال *تابستان* ۹۷-۹۶

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد (در صورت نیاز این لیست به روزرسانی خواهد شد).

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.

حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد ولی زاده: چهارشنبه ۲۷ تیر ساعت ۸
* استاد حقی کاشانی: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۲
* استاد فقیه میرزایی: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۲
* استاد خوشنویس: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۶ دفتر گروه
* استاد زارعی: چهارشنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۳:۳۰ دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی اتاق معاونت
* استاد غفوری: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۱
* استاد موسوی: از طریق ایمیل به آدرس moosavi_tayebi[AT]yahoo.com با استاد در ارتباط باشید.
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۳۱ تیر ساعت ۹:۳۰
* استاد نیک روان: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۲
* استاد جامعی: چهارشنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۴
* استاد ربیعی فر: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۱
* استاد رضا: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۸ طبقه سوم ساختمان ولایت، دفتر مدیر کل آموزش
* استاد سادات پور: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۴ مدرسه اشتغال
* استاد حسینی: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۱:۳۰
* استاد صبری: چهارشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۵ دفتر گروه

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.