جلسات *تحویل* پروژه و کارآموزی نیمسال *دوم* ۹۷-۹۶

جلسه تحویل پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در نیمسال دوم (یا اول) ۹۷-۹۶ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد:

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید اعلام خواهد شد.

حضور دانشجویان مربوطه در جلسه تحویل پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد غفوری: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۲
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۰:۳۰
* استاد نیک روان: سه شنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۱
* استاد رضا: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۹ طبقه سوم ساختمان ولایت، دفتر مدیر کل آموزش
* استاد سادات پور: دوشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۴ مدرسه اشتغال

تاریخ و ساعت تحویل پروژه و کارآموزی سایر اساتید به تدریج اعلام خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.