تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان محترم جهت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم روز دوشنبه ۲۲ مرداد به دفتر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایند.

کارآموزی:
۱- ساعت تحویل کارآموزی بین ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح می باشد.
۲- گزارش کاراموزی بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
۳- فرم های تکمیل شده شماره ۲ و ۳ و ۴ باید حتما توسط سرپرست کاراموزی امضا و مهر شوند.
۴- نامه گواهی اتمام دوره کاراموزی باید دارای سربرگ شرکت بوده و توسط سرپرست کاراموزی مهر و امضا شود.

پروژه:
۱- جهت تحویل پروژه حتما Laptop همراه داشته باشید.
۲- تحویل گزارش پروژه (پایان نامه) برای همه دانشجویان اجباری است. این گزارش بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
۳- دانشجویان لطفا طبق زمان بندی زیر مراجعه نمایند:

گروه اول: ساعت ۹:۳۰ صبح:
۱- محمدرضا  بهلولی
۲- مهدی محمدی
۳- محمد غلامی

گروه دوم: ساعت ۱۰:۳۰ صبح:
۱- مرضیه فلاح
۲- مریم گل محمدپور
۳- حامد کرمی

گروه سوم: ساعت ۱۱:۳۰ صبح:
۱- سولماز رضاییان
۲- ساناز مراقی
۳- اصغر حاتمی

*** توجه ***
به دلیل تعطیلات تابستانی دانشگاه روز دیگری در دانشگاه حضور ندارم و روز ۲۲ مرداد تنها روز تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم است. بعد از این تاریخ به هیچ وجه پروژه و کاراموزی تحویل گرفته نخواهد شد و برای دانشجویانی که مراجعه نکنند نمره ناتمام درنظر گرفته خواهد شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.