تغییر استاد پروژه و کارآموزی

استاد پروژه و کارآموزی دانشجویان زیر تغییر پیدا کرده است. دانشجویان ذیل هرچه سریعتر با استاد جدید در تعامل باشند.
۱- امیر حسین جعفری
۲- فرشاد محمدی
۳- نعیم زایری

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.