پروژه نیمسال دوم – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر پایان نامه خود را تحویل نداده اند. این افراد تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ مرداد فرصت دارند تا با ارسال ایمیل وضعیت پایان نامه خود را مشخص کنند.

۱- مهدی محمدی مزلقانی
۲- ساناز مراقی (عدم تحویل گزارش پایان نامه)

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.