کارآموزی نیمسال دوم – استاد حقی کاشانی

دانشجویان زیر کارآموزی خود را تحویل نداده اند. این افراد تا پایان روز دوشنبه ۵ شهریور فرصت دارند تا با ارسال ایمیل وضعیت پایان نامه خود را مشخص کنند.

۱- سید حسین یاسینی
۲- ابوالفضل زارعی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.