*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم نهنگ

نام دانشجو: آقای مهندس مرتضی خزایی
استاد راهنما: آقای دکتر کوروش منوچهری
استاد مشاور: آقای دکتر مصطفی حقی کاشانی
استاد داور: آقای دکتر مهدی جامعی

زمان: دوشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۲:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.