*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: ارائه مدل ترکیبی در لایه دسترسی به رسانه انتقال جهت ارتقای پایداری ارتباط در شبکه های موردی بین خودرویی

نام دانشجو: خانم مهندس سمیرا قاضی
استاد راهنما: آقای دکتر مانی زارعی
استاد مشاور: آقای دکتر محسن معدنی
استاد داور: خانم دکتر اکرم رضا

زمان: شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۲:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.