*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: پیش بینی خطر پیشرفت دیابت با استفاده از روش های محاسباتی

نام دانشجو: خانم مهندس عاطفه ملانوری شمسی
استاد راهنما: خانم دکتر اکرم رضا
استاد مشاور: آقای دکتر مهدی جامعی
استاد داور: خانم دکتر راحیل حسینی

زمان: دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۱:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.