*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: روشی مبتنی بر زنجیره بلوک ها به عنوان پایگاه داده توزیع شده جهت ساخت بازی های بزرگ آنلاین نظیر به نظیر

نام دانشجو: آقای مهندس میثم محمودی
استاد راهنما: آقای دکتر مهدی جامعی
استاد مشاور: آقای دکتر رضا فقیه میرزایی
استاد داور: آقای دکتر علی سلیمانی

زمان: دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۳:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.