آخرین فرصت تحویل گزارش پروژه و کارآموزی– استاد رضا(نیمسال ۲-۹۷-۹۶)

آخرین جلسه تحویل  گزارش پروژه و کارآموزی برای دانشجویان زیر روز یکشنبه ۲۵ شهریور-ساعت ۹:۳۰ کلاس ۶۳۰۳ است.

زهرا حسنی- عاطفه رنج طلب- محمدامین  دهقان طرزجانی (پروژه)

علی اسکندری –  محمد  غلامی – کاوش  مرادی مراد دهنده – علی  فتح نژاد (کارآموزی)

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.