اطلاعیه شماره(۴) کارشناسی پیوسته

با سلام
احتراماً به اطلاع می رساند درس پایگاه داده مشخصه ۶۸۰۸ به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب حذف می گردد. دانشجویان که این درس را اخذ نموده اند می توانند طبق تقویم زیر به مدیر گروه مراجعه نموده و مشخصه ۶۸۰۹ را اخذ نمایید.
همچنین به اطلاع می رساند دانشجویانی که به هر دلیل قادر به انتخاب واحد نبوده اند نیز می توانند حضوراً به گروه مراجعه نمایند تا حسب صلاحدید گروه انتخاب واحد برای آنها انجام شود.
لازم به یادآوری است بعد از شروع ایام حذف و اضافه، انتخاب واحد از طریق گروه مقدور نمی باشد.
زمان حضور مدیر گروه کارشناسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.