جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر ۹۷-۹۸-۱

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در نیمسال اول ۹۷-۹۸ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد.
با توجه به تغییر مشخصه برخی از دانشجویان به دلیل محدودیت ظرفیت اساتید، حتماً قبل از شرکت در جلسات توجیهی برنامه خود را از طریق پرتال کنترل نمایید.

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد ولی زاده: پنجشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲ کلاس ۶۱۰۴
* استاد حقی کاشانی: سه شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۴
* استاد فقیه میرزایی: چهارشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۴۵
* استاد خوشنویس: دوشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۴
* استاد زارعی: چهارشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۲۲۰۶
* استاد غفوری: شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۹
* استاد نیک روان: چهارشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۶۲۰۲
* استاد جامعی: دوشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۴
* استاد ربیعی فر: سه شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۲ کلاس ۶۱۰۲
* استاد رضا: دوشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۲:۳۰
* استاد سادات پور: سه شنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۴ مدرسه اشتغال
* استاد حسینی: یکشنبه ۲۲ مهر ساعت ۹:۳۰
* استاد صبری: پنجشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲ دفتر گروه
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۲۰ الی ۱۳:۲۰ کلاس ۶۱۰۴

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.