عدم تشکیل کلاس مهندسی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته – استاد نجفی زاده روز شنبه ۳ آذر

کلاس مهندسی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته استاد نجفی زاده روز شنبه ۳ آذر

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.