*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: بهبود کیفیت خدمات در شبکه های نرم افزار محور مبتنی بر پروتکل های توزیع شده با استفاده از روش متوازن سازی انرژی در مسیریابی قابل اطمینان

نام دانشجو: آقای مهندس رضا کربلایی حسین
استاد راهنما: آقای دکتر مانی زارعی
استاد مشاور: آقای دکتر رضا فقیه میرزایی
استاد داور: آقای دکتر محمد نیکروان

زمان: چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۱:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.