*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: یک روش تشخیص نفوذ در محیط ابری مبتنی بر روش های داده کاوی

نام دانشجو: آقای مهندس محسن رسولی
استاد راهنما: آقای دکتر بشیر باقری
استاد مشاور: آقای دکتر محمد صبری
استاد داور: خانم دکتر راحیل حسینی

زمان: چهارشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۰:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.