***- اطلاعیه شماره ۴ – انتخاب واحد گروه کارشناسی ناپیوسته-ویژه ورودی های ۹۶ – ***

ازدانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۶ اکیدا تقاضا می شود دروس دارای ظرفیت را اخذ نمایند. تحت هیچ شرایطی و بهیچ عنوان با مراجعه حضوری به گروه کلاس خاصی افزایش ظرفیت داده نمیشود. جهت تسهیل در اخذ دروس به موارد ذیل توجه نمایید:

۱- ابتدا دروس تخصصی را انتخاب کنید و سپس بر اساس آن دروس ریاضی و عمومی را انتخاب نمایید.
۲- منتظر افزایس ظرفیت کلاس در روز خاص و یا استاد خاص نباشید. گروه مسئول کاهش روزهای برنامه هفتگی دانشجویان نیست.
۳- اکثریت دروس در روزهای متفاوت و با اساتید متفاوت ارائه شده تا تداخل به حداقل برسد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.