اطلاعیه جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی ۹۷-۹۸-۲

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در نیمسال دوم ۹۷-۹۸ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد.
با توجه به تغییر مشخصه برخی از دانشجویان به دلیل محدودیت ظرفیت اساتید، حتماً قبل از شرکت در جلسات توجیهی برنامه خود را از طریق پرتال کنترل نمایید.

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد ولی زاده: پنجشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۴
* استاد حقی کاشانی: شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۴
* استاد فقیه میرزایی: چهارشنبه ۸ اسفند ساعت ۱۲:۴۵کلاس ۶۳۰۴
* استاد خوشنویس: یکشنبه ۵اسفند ساعت ۱۳
* استاد زارعی: شنبه ۴ اسفند ساعت ۱۴ دفتر ریاست دانشکده فنی
* استاد غفوری: شنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۵ کلاس ۶۱۰۹
* استاد نیک روان: یکشنبه۲۸ بهمن ساعت ۱۳
* استاد جامعی: سه شنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۵:۴۵ کلاس ۶۳۰۴
* استاد ربیعی فر: سه شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۲
* استاد رضا: سه شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲:۴۵ کلاس ۶۲۰۳
* استاد سادات پور: یکشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۳ مدرسه اشتغال
* استاد صبری: پنجشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۲ دفتر گروه کامپیوتر
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۹:۱۵ کلاس ۶۱۰۴

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.