*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: روش بهبود یافته جهت انتقال گاز طبیعی در شرکت نفت با استفاده از سیستم فازی عصبی تطبیقی

نام دانشجو: آقای مهندس مهدی ولی پور
استاد راهنما: آقای دکتر مهدی جامعی
استاد مشاور: آقای دکتر مصطفی حقی کاشانی
استاد داور: آقای دکتر محمد صبری

زمان: چهارشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۵:۳۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.