*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: بهینه سازی مصرف انرژی شبکه های حسگر بیسیم در تعقیب اهداف متحرک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نام دانشجو: آقای مهندس ایمان نصیر تفرشی
استاد راهنما: خانم دکتر اکرم رضا
استاد مشاور: آقای دکتر وحید سادات پور
استاد داور: خانم دکتر راحیل حسینی

زمان: سه شنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۹:۴۵
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.