*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: تولید حاصلضرب های جزئی برای ضرب کننده سه ارزشی علامت دار نامتوازن

نام دانشجو: خانم مهندس سمیرا دین محمدی
استاد راهنما: آقای دکتر رضا فقیه میرزایی
استاد مشاور: آقای دکتر کیوان ناوی
استاد داور: خانم دکتر مژده مهدوی

زمان: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.