*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: ارائه مدل هوشمند طبقه بندی فازی جهت شناسایی غیر تهاجمی بیماری عروق کرونری با استفاده از تکنیک های کاهش ویژگی و بهینه سازی تکاملی

نام دانشجو: آقای مهندس محمد کریمی دهنوی
استاد راهنما: خانم دکتر راحیل حسینی
استاد مشاور: آقای دکتر مهدی مزینانی
استاد داور: خانم دکتر اکرم رضا

زمان: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۹:۴۵
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.