***- زمان برگزاری جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۸-۹۷، اساتید گروه کامپیوتر- ***

زمان جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در ترم تابستان ۹۸-۹۷ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد.
حتماً قبل از شرکت در جلسات توجیهی برنامه خود را از طریق پرتال کنترل نموده و در جلسه استاد مربوطه شرکت نمایید.
محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد حقی کاشانی: دوشنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۱
* استاد فقیه میرزایی: هماهنگی از طریق ایمیل r.f.mirzaee@gmail.com
* استاد خوشنویس: سه شنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۳:۳۰
* استاد زارعی: سه شنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۴:۳۰ دفتر ریاست دانشکده فنی
* استاد غفوری: دوشنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۱
* استاد نیک روان: سه شنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۱
* استاد جامعی: دوشنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۲
* استاد ربیعی فر: سه شنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۱
* استاد رضا: دوشنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۴
* استاد سادات پور: سه شنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۳:۳۰ مدرسه اشتغال
* استاد صبری: پنجشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۲ دفتر گروه کامپیوتر
* استاد نجفی زاده: دوشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۰
* استاد حسینی: چهارشنبه ۱۹ تیر ساعت ۹:۳۰

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.