جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد (دوشنبه ۷ مرداد. ساعت ۱۱ )

عنوان پایان نامه:

ارائه مدلی هوشمند مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری مبتنی بر جمعیت جهت شناسایی و طبقه بندی بیماری اسکیزوفرنی

دانشجو: خانم یگانه حبیبی

استاد راهنما: آقای دکتر مزینانی

استاد مشاور: خانم دکتر حسینی

استاد داور: خانم دکتر خوشنویس

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.