جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد (دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۱)

عنوان پایان نامه:

یک الگوریتم تحمل پذیر خرابی کمینه آگاه از هزینه برای شبکه روی تراشه های دو بعدی

دانشجو: مسعود فصیحی نژاد

استاد راهنما: خانم دکتر رضا

استاد مشاور: آقای دکتر ولی زاده

استاد داور: آقای دکتر فقیه میرزایی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.