اطلاعیه شماره (۲) کارشناسی پیوسته: تغییر در برنامه

با سلام و ادب
احتراماً ضمن عرض پوزش از دانشجویان به استحضار می رساند به دلیل مشکلات پیش آمده در برنامه ریزی گروه کارشناسی پیوسته، دروس معماری کامپیوتر (مشخصه ۸۱۱) و ریز پردازنده (مشخصه ۸۶۶) روز سه شنبه حذف می گردد و همین دروس روز چهارشنبه در همان ساعت تعریف می گردد.
همگی داشنجویان از روز سه شنبه به روز چهارشنبه منتقل می گردد. دانشجویانی که دارای تداخل هستند باید روز یکشنبه طبق تقویم حضور مدیر گروه در دانشکده حضوراً مراجعه نماید تا در صورت امکان تداخل برطرف شود یا درس حذف گردد.
با سپاس

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.