***- اسلایدهای درس سیستم های نهفته بلادرنگ کارشناسی ارشد- استاد نیک روان -***

فصل اول- Chapter 1- Introduction to RTES
فصل دوم- Chapter 2- Hardware Componenets
فصل سوم- Chapter 3- Real-time OS

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.