کارآموزی نیمسال تابستان و دوم ۹۷ استاد خوشنویس

فایل گزارش کارآموزی دانشجویان زیر به دست من نرسیده و در صورتی که تا آخر وقت روز شنبه ۷ دی ماه ارسال نشود نمره درس آنان ناتمام ثبت خواهد شد. با توجه به عدم امکان تمدید زمان، این دانشجویان در صورت عدم ارسال فایل گزارش، موظف خواهند بود درس را مجددا اخذ نمایند.
در زمان ارسال فایل دقت کنید آدرس ایمیل درست باشد (khoshnevis.univ@gmail.com)
خانمها و آقایان:
فاطمه پارسانیا
نرگس نوروزی
امیرمحمد قدبیگی
امیرحسین مرادی لارمایی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.