تمدید زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد حقی کاشانی

زمان تحویل پروژه و کارآموزی یکشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۹ هست.
نکات مورد توجه، همان موارد ذکر شده در فراخوان قبل است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.